ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 
Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη
Ζούλια Βαρεζίνα